Змістоводіяльнісна
навчання з ЦЗ, види, напрямки, завдання.
2.Організація експлуатації захисних споруд і укриття в них населення у НС.
3.Організація життєзабезпечення населення при виникненні НС.

Самостійна робота
1. Організація проведення «Дня Цивільного захисту» у навчальних закладах.
2.Захист приміщень від проникнення радіаційних і токсичних аерозолів.
3.Профілактика радіаційних уражень.

2

фіксований виступ

усне опитування

- тестування

2,0

2,0

2,0

6,0
Н.Е. 2.4.

Спеціальна функція у сфері ЦЗ
для гуманітарного профілю
для економічного профілю
для екологічного профілю

2

- фіксований виступ

- усне опитування
2,0

3,0

5.0
Контрольна робота за Модуль – 2

10,0

ВСЬОГО за МОДУЛЬ

40 балів

Модуль –3. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Назва ІНДЗ
ІНДЗ
К-сть балів
1
2
3
1.

Характеристика можливих надзвичайних ситуацій на території Чернівецької області.
До 10
2.

Моніторинг та планування дій персоналу та населення щодо ліквідації аварійної ситуації на ХНО.

3.
Моніторинг та планування дій персоналу та населення щодо ліквідації аварійної ситуації на РНО.

4.
Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж. Противибуховий і протипожежний захист ОГ

5.
. Організація проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта в НС межа стійкості, найбільш уразливі його елементи, характер і ступінь руйнувань і ушкоджень, можливі збитки.

Модуль – 4. Підсумковий контроль. 2 години
№ НЕ
Назва модуля м або навчального елементу НЕ
Зміст навчального елементу
Вид заняття
Л
С
Пр
Лаб
Види діяльності та поточного контролю
Кількість балів за вид
ІНДЗ
Кількість балів за ІНДЗ
Всього балів на НЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

письмове опитування

тестування
20,0

10,0

30,0

ВСЬОГО БАЛІВ
100,0

Для гуманітарного профілю

Назва модуля м або навчального елементу НЕ
Зміст навчального елементу
Вид заняття
Л
С
Пр
Лаб
Види діяльності та поточного контролю
Кількість балів за вид
ІНДЗ
Кількість балів за ІНДЗ
Всього балів на НЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Н.Е. 2.4.

Спеціальна функція у сфері ЦЗ

Результати навчання

Знати:
основні способи й принципи захисту населення.
сигнали оповіщення ЦО та дії населення.

Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС. Завдання психологічного захисту.
Своєчасне виявлення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб.
Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних, нервово-психічних порушень.
Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ ЦЗ та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС.

Самостійна робота
Психологічна та гуманітарна допомога населенн, яке постраждало внаслідок НС.
Культура безпеки, як структурна компонента базової культури особистості.

1

- фіксований виступ

- усне опитування

-тести
2,0

2,0

1,0

5,0

Для економічного профілю

Назва модуля м або навчального елементу НЕ
Зміст навчального елементу
Вид заняття
Л
С
Пр
Лаб
Види діяльності та поточного контролю
Кількість балів за вид
ІНДЗ
Кількість балів за ІНДЗ
Всього балів на НЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Н.Е. 2.4.

Спеціальна функція у сфері ЦЗ

Результати навчання

Знати:
фінансування державного резерву
надання фінансової допомоги постраждалим після НС.
Фінансування заходів з ліквідації наслідків Н С, відшкодування збитків.
Поняття державного резерву, його склад, призначення. Норми резервування та фінансування системи державного резерву на випадок НС.
Забезпечення цільових видів страхування.

Самостійна робота
Бюджетні та позабюджетні джерела формування резервного фонду та порядок надання фінансової допомоги постраждалим.

Порядок створення запасів матеріальних засобів, продуктів харчування та непродовольчих товарів на випадок НС.
Економіка катастроф в сфері ЦЗ.

1

- фіксований виступ

- усне опитування

-тести
2,0

2,0

1,0

5,0

Для екологічного профілю

Назва модуля м або навчального елементу НЕ
Зміст навчального елементу
Вид заняття
Л
С
Пр
Лаб
Види діяльності та поточного контролю
Кількість балів за вид
ІНДЗ
Кількість балів за ІНДЗ
Всього балів на НЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Н.Е. 2.4.

Спеціальна функція у сфері ЦЗ

Результати навчання

Знати:
норми екологічної безпеки
прогнозування екологічної небезпеки в районах можливих стихійних лих.
Організація і спостереження оцінки і прогнозу стану атмосфери, водних об’єктів і сільськогосподарських культур у разі виникнення НС.
Визначення критичних територій за екологічними наслідками можливих НС природного та техногенного характеру.
Визначення критеріїв і норм екологічної безпеки, контроль за безпечним використанням природних ресурсів.

Самостійна робота
Організація і здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки.
Організація робіт з прогнозування екологічного стану в районах розташування потенційно небезпечних об’єктів.

1

- фіксований виступ

- усне опитування

-тести

2,0

2,0

1,0

5,0Страницы: 1 2

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий