Затверджую
проводиться один раз на місяць

основне ОТО – проводиться в повному обсязі при наявності пройденого пробігу шасі – км

сезонне СТО – проводиться рази на рік і містить роботу з підготовки ПА до експлуатації в холодну чи теплу пору року.
- порядок ведення та перевірки документів служби чергового караулу

- організації ГДЗС підрозділу. Організація газо димозахисної здійснюється згідно з Настановою з газо димозахисної служби що затверджена Наказом МВС № 657 від 02.12.1994р. Газо — димозахисна служба створюється у всіх пожежних підрозділах що мають чисельність особового складу бойового розрахунку чергових караулів 5 чоловік та більше. Особи молодшого начальницького складу , начальники караулів, працівники ОКЦ, що не допущені за станом здоров’я до роботи в апаратах, не можуть займати відповідні посади, повязані з гасінням пожеж.
- статистичні дані оперативної обстановки в районі виїзду за минулий рік

- порядок експлуатації, технічне обслуговування і заміна пожежно — технічного та аварійно — рятувального обладнання яке вибуло зі строю

2. Вивчив досвід:
- організації раціоналізаторської роботи і розробки, що запропоновані і впроваджені винахідниками підрозділу

- порядку підведення підсумків роботи в караулі та звітності щодо виконаних заходів

- роботи громадських організацій підрозділу, випуску стінної газети, бойових листків тощо, за що відповідає заступник начальника частини

3. Практично виконав:
- розрахунки залучення сил та засобів на гасіння пожежі об’єкта

- перевірив несення служби особами внутрішнього наряду чергового караулу разом зі штатним начальником караулу

- склав особистий план роботи стажиста начальника караулу на липень

- розробив плани-конспекти для проведення занять з особовим складом чергового караулу з „ Пожежної тактики ” на кожне чергування. Проводив відпрацювання нормативу з ПСП особовим складом караулу за графіком відпрацювань по практичному відпрацюванню способів підйому рукавних ліній на висоту за допомогою рятувальної мотузки та спец обладнання.”
- склав план-схему на проведення нічного перевірочного практичного заняття по рішенню пожежно-тактичної задачі силами двох відділень ДПРЧ – 16 на будівлю Ровеньківського гірничого технікуму за адресою: вул.. Дзержинського 2

- склав план проведення бесіди з особовим складом чергових караулів на тему: „ Правила поведінки у громадських місцях ”

4. Взяв участь:
- у заходах з індивідуальної і виховної роботи з особовим складом чергового караулу у формі інформування. Разом з керівником стажування ми провели бесіду з особовим складом чергових караулів на тему поведінки в громадських місцях, також була проведена лекція на тему шкідливої дії алкогольних напоїв на здоровя людини, провели політінформацію на тему актуальних подій у політичному світі країни, також була доведена інформація щодо травматизму на автотранспорті.
- у підведенні підсумків роботи підрозділу за місяць та підготовці звітних матеріалів

Протягом всього стажування я вів щоденник, у якому відображав роботу, яка була виконана мною протягом дня, записував назви керівних документів, які вивчав, відомості про гарнізон та підрозділ Ровеньківського МВ, структуру організацію роботи та інші відомості, які за вимогами програми стажування необхідно було занотувати. За час проходження навчальної практики на посаді начальника караулу мною були узагальнені теоретичні знання, які були отримані під час навчання в Університеті. В період стажування труднощів по виконанню програми не було. Програму стажування на посаді начальника караулу виконав у повному обсязі.
На мою думку, навчальну практику необхідно планувати як можна частіше, так як вона максимально прискорює набуття навичок роботи на відповідних посадах в реальних умовах, та краще за все закріплює теоретичні знання, одержані в Університеті.

Звіт про практику курсантом захищений під час проведення заліку в
ГТУ МНС України в Луганській області, на посаді:
начальника караулу ДПРЧ-16 оцінка___________

Склав: курсант НУЦЗ України
рядовий служби цивільного захисту

Д.О. Добряк

«___» ___________2012р.

Начальник Ровеньківського відділу ГТУ МНС України
в Луганській області
підполковник служби цивільного захисту

Романенко В.В.
«___» ___________ 2012р.Страницы: 1 2 3

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий