Харківський Університет
Харківський університет Повітряних Сил

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК
для допомоги студентам у вивченні
розділу „Статути Збройних Сил України”

навчальної дисципліни „Військова підготовка”

Тема 4: Права і обов’язки посадових

осіб роти.

Навчальна та виховна мета:
Вивчити загальні обовязки військовослужбовців та командирів начальників.
Вивчити обов’язки рядового.
Ознайомити студентів з обов’язками посадових осіб роти.
4.Виховувати у студентів почуття поваги до підлеглих в поєднанні з вимогливістю та справедливістю

Час : 2 години 90хвилин.
Місце: Навчальний клас.
Керівництва і посібники:

1.Статут внутрішньої служби ЗСУкраїни.
2.Стеценко О.О.”Повсякденна діяльність військ” частина 1,3.
3.Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.
Матеріальне забезпечення:

1.Статути Збройних Сил України – на кожного студента.
2.Методична розробка для проведення заняття – на кожного студента.

Навчальні питання та розподіл часу :
І. Вступна частина

5 хвилин
ІІ.Основна частина

80 хвилин
1.Загальні обовязки військовослужбовців та їх права

15 хвилин
2.Загальні обовязки командирів начальників

15 хвилин
3.Обовязки рядового матроса.

10 хвилин
4.Обовязки командира роти, взводу, відділення, заступників командира роти та взводу, старшини роти.

40 хвилин
III Заключна частина

5 хвилин

Організаційно-методичні вказівки.
За 2-3 дня; до початку викладач знайомиться з вимогами робочої програми, вивчає положення Статуту внутрішньої служби та Стройового статуту ЗС України, наказів та директив, які регламентують взаємовідносини між військовослужбовцями, підбирає додаткову літературу з теми заняття, готує необхідне матеріальне забезпечення.
Перед початком заняття особовий склад групи шикується біля навчального класу у двошеренговому розгорнутому строю. Викладач приймає рапорт командира групи, перевіряє зовнішній вигляд особового складу і дає вказівки на усунення недоліків.

У вступній частині оголошується тема заняття, порядок розглядання навчальних питань.
Основна частина проводиться лекційно-пояснювальним методом з самостійним вивченням Статутів ЗСУ. Студенти відпрацьовують опорні конспекти. Якість засвоєння навчального матеріалу перевіряється методом контрольного опитування.
В заключній частині нагадується тема, навчальна та виховна мета, ставляться завдання на самостійну підготовку, даються відповіді на запитання по темі заняття. Оголошуються оцінки по результатах опитування.
1.Вступнна частина

5 хвилин
- приймається рапорт

1хвилина

- перевіряється наявність студентів

3 хвилини
-доводяться тема, мета та навчальні питання

1 хвилина

2.Основна частина

80 хвилин

Навчальне питання №1.”Загальні обов’язки військовослужбовців та їх права”.
Обовязком кожного громадянина України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності своєї Батьківщини, шанування її державних символів.
Тому військова

служба у Збройних Силах України є почесним обов’язком і полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоровя і віком громадян України, повязаній із захистом Вітчизни.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обовязки визначаються законами України, положеннями про проходження

військової

служби

відповідними

категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України.

Кожний військовослужбовець має функціональні обов’язки, які встановлюються Статутами Збройних Сил України.
Військовослужбовці мають права і свободи такі ж як і інші громадяни України, але з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією, законами з військових питань, статутами ЗСУ та іншими нормативно – правовими актами.

Вони перебувають під захистом держави і зобовязані

знати

та

неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права. Кожний

військовослужбовець

зобовязаний

виконувати службові

обовязки,

що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою.

Загальні обов’язки військовослужбовців визначені в ст.11СВС:

-

свято і

непорушно

додержуватися

Конституції

України та законів України, Військової присяги, віддано служити

Українському

народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обовязок;

- бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;

- беззастережно виконувати накази командирів начальників і захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї частини;

- постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обовязки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України;

- знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно;

- дорожити бойовою славою Збройних Сил України

та

своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

- поважати бойові та військові традиції, допомагати

іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини;

- бути пильним, суворо зберігати державну таємницю

- вести бойові дії ініціативно,

наполегливо,

до

повного виконання поставленого завдання;

- виявляти повагу до командирів начальників і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни;

- додержуватися правил військового вітання,

ввічливості

й поведінкиСтраницы: 1 2 3 4 5 6

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий